Male Tournment Teams

China

Squad

1

Li Kai

GK

2

Deng Xiongguangda

3

Fu Panqi

4

Liu Renchuan

5

Yin Shixing

6

Xu Yang

7

Yan Fei

8

Hu Changjun

9

Hu Jie

10

Yu Chen

11

Peng Boyao

12

Zhu Bei

GKCoaching Staff

Zeng Ji

Head of delegation

Yu Zhixiong

Head coach

Zhu Ran

Secretary

Guo Fei

Official